Acte necesare obtinerii indemnizatiei pentru persoanele cu handicap

 

 

 • Dosar plic
 • Cerere tip - vizata de DGASPC Bacau
 • Copie de pe actul de identitate  al reprezentantului legal;
 • Copie de pe actul de identitate al unuia dintre parinti (in cazul copilului minor)
 • Copie de pe certificatul de  incadrare in grad  handicap al persoanei care necesită asistent personal, vizată de funcţionarul însărcinat cu primirea dosarului;
 • Copie de pe buletinul de identitate al persoanei cu handicap grav sau certificatul de naştere, în cazul copilului cu handicap grav care nu a împlinit vârsta de 14 ani;
 • Anchetă socială;
 • Procura speciala - Notar sau Dispozitie de instituire a curatelei pe seama bolnavului
 • Declaratie pe proprie raspundere
 • Cupon de pensie al bolnavului
 • Declaratia bolnavului  sau a unui membru al familiei (pe proprie raspundere) din care sa rezulte ca este  de acord ca persoana desemnata sa-i ridice si sa-i administreze indemnizatia lunara;
 • Extras de cont de la CEC sau BRD - pe numele reprezentantului legal.
 

Bine aţi venit pe site-ul Primăriei Blăgeşti !

 

Pagina principală:


 

Program Dispensar Blagesti:

Luni:               08.00 – 12.00

Marti:              12.00 – 15.00

Miercuri:         08.00 – 12.00

Joi:                  12.00 – 15.00

Vineri:             12.00 – 15.00

Teren:     Luni – Vineri: 15.00 – 16.00

Telefon:   Medic   – 0742 088 566

Asistent – 0748 156 070

 

Contact

Primăria Blăgeşti Comuna Blăgeşti, Judeţul Bacău
Satul Blăgeşti
c.p. 607065
Telefon: 0234-268010
Fax: 0234-268030
primaria_blagesti@yahoo.com