Institutia Primarului

 

 

  1. Primarul este şeful administraţiei publice locale şi răspunde în faţa consiliului de buna funcţionare a acesteia.
  2. Reprezintă comuna în relaţiile cu persoanele fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţtie.
  3. Îndeplineşte funcţia de ordonator principal de credite.
  4. Conduce serviciile publice locale, fiind sprijinit în activitatea sa de către viceprimar şi secretar.
  5. Emite avize, acorduri şi autorizaţii, exercitându-şi atribuţiunile prin intermediul dispoziţiilor.
  6. Asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, ordinea publică şi liniştea locuitorilor.
  7. Asigură elaborarea regulamentului local de urbanism şi a documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului şi le supune aprobării Consiliului local, cu respectarea prevederilor legii.
  8. Supraveghează inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin comunei.
 

Bine aţi venit pe site-ul Primăriei Blăgeşti !

 

Pagina principală:


 

Program Dispensar Blagesti:

Luni:               08.00 – 12.00

Marti:              12.00 – 15.00

Miercuri:         08.00 – 12.00

Joi:                  12.00 – 15.00

Vineri:             12.00 – 15.00

Teren:     Luni – Vineri: 15.00 – 16.00

Telefon:   Medic   – 0742 088 566

Asistent – 0748 156 070

 

Contact

Primăria Blăgeşti Comuna Blăgeşti, Judeţul Bacău
Satul Blăgeşti
c.p. 607065
Telefon: 0234-268010
Fax: 0234-268030
primaria_blagesti@yahoo.com